Mjere preventive i dezinfekcija prostorija

Povodom novonastalih epidemioloških problema izazvanih širenjem virusa COVID-19, naša kompanija je preduzela preventivne mjere kojima bi se zaštitili kako naše kolege koji su involvirani u direktnu interakciju sa strankama  tako i korisnici tunela “Sozina”. Naime, služba zadužena za dezinfekciju svakodnevno izvršava obavezu kompletne dezinfekcije objekata koja uključuje dezinfekciju naplatnih kućica, zgrade naplatnog centra kao i dezinfekciju zgrade komandnog centra kako bi se incidencija pojave ovog virusa u ovim objektima svela na minimum.

 

Takođe, operateri naplate putarine koriste zaštitne maske i rukavice kako bi zaštitili sebe u toku rada.