Izvještaj o napredovanju radova na autoputu Bar – Boljare dionica Smokovac – Mateševo – 12. Jul 2019.

Mostovi

Do sada je na konstrukciji mostova tj. na pozicijama stubova i temelja završeno oko 97% radova, dok je na rasponskim konstrukcijama završeno oko 59% radova.

Do sada je u potpunosti završena rasponska konstrukcija na 4 mosta (Gornje Mrke, Suvovara, Uvač 1 i Preslo) dok su 4 mosta (Mištica, Uvač 3, Jabuka i Pajkov Vir) završeni u jednoj traci autoputa.

Izvršeno je prvo spajanja dva segmenta rasponske konstrukcije mosta Moračica i to između oporca A0-i stuba P1. Uskoro se očekuje i završetak rasponske konstrukcije na mostu Jabuka. Do sada je završeno 90% rasponske konstrukcije ovoga mosta.

 

Tuneli

Do sada je probijeno 15 od 16 tunela. Pri kraju je proboj tunela Mateševo.

Paralelno sa radovima na proboju u toku su radovi na izradi unutrašnje obloge. Radovi na izradi gornjeg dijela sekundarne obloge su u toku na 15 tunela (osim Mateševa). Ovi radovi su za sada završeni na 10 tunela u obje cijevi i na 2 tunela u po jednoj cijevi.

Ukupni stepen  gotovosti radova na proboju tunela (podzemnog iskopa) iznosi 99,9% odnosno oko 34,7 km, dok stepen gotovosti radova na izgradnji gornjeg dijela sekundarne obloge iznosi 95,4% ili 33,8 km.

 

Otvorena trasa

Na otvorenoj trasi je, saglasno podacima koje je prezentirao Izvođač,  do kraja aprila   završeno  oko 74 % zemljanih radova.

Napredovanje je različito po pojedinim dionicama i iznosi:

  • Na prvoj dionici je izvedeno oko 87%.
  • Na drugoj dionici je izvedeno oko 87%.
  • Na trećoj dionici 3 je izvedeno oko 30%
  • Na četvrtoj je izvedeno oko 51%