Trajno napajanje električnom energijom autoputa Bar – Boljare

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 21.02.2020