Promet vozila

Promet vozila za prethodni dan

Promet vozila - tekuća godina

Promet vozila - prethodna godina

Stanje na putu

Servisne informacije

Radovi u tunelu Mala trava

U toku su radovi na redovnom održavanju u tunelu Mala trava putni pravac Podgorica – Mateševo. Za to vrijeme saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom. Mjesto izvođenja radova je obilježeno i naznačeno saobraćajnom signalizacijom zato apelujemo na vozače da prate saobraćajnu signalizaciju i voze savjesno.

Zašto ENP?

Zato što omogućava prolazak vozila posebno označenim saobraćajnim trakama bez zaustavljanja.

Vozila koja su obilježena znakom pristupačnosti, shodno Izmjenama i dopunama Zakona o putevima, oslobođeni su plaćanja putarine.

Zato što omogućava prolazak vozila posebno označenim saobraćajnim trakama bez zaustavljanja.

Vozila koja su obilježena znakom pristupačnosti, shodno Izmjenama i dopunama Zakona o putevima, oslobođeni su plaćanja putarine.

O nama

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monteput”

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monteput” Podgorica osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, 8. decembra 2005. godine, u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica.

Upravljanje

Upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnih puteva, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Priprema srednjoročnih i godišnjih ...planova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite. Sa sve većim saobraćajnim opterećenjem na našim putevima, raste i potreba za izgradnjom novih dionica primarne putne mreže, a kao odgovoran upravljač težimo da ti putevi budu bezbjedni. O većem prometu i bezbjednosti brinemo ulaganjem u nove projekte i primjenom savremenih sistema u upravljanju i održavanju.

Održavanje

Sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih planova održavanja objekata i putne infrastrukture, zaštita puta i putnog pojasa, sanacija oštećenja, sprovođenje hintih intervencija ...izazvanih saobraćajnim nezgodama. Održavamo 41 km autoputa Bar- Boljare, sa pripadajućim tunelima i mostovima, kao i tunel Sozina sa privremenim saobraćajnicama. Ukupno 47 mostova i vijadukata i 34 tunelske cijevi. Aktivnosti podrazumijevaju: zimsko održavanje, pranje tunela, ispiranje sistema odvodnje, pranje kolovoza, košenje, nadzor puta, održavanje saobraćajne opreme. Za održavanje elektromašinskih hardverskih i softverskih sistema u najvećem procentu se oslanjamo na zaposlene u našoj kompaniji.

Razvoj i izgradnja

Inženjerska djelatnost i tehničko savjetovanje, stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije, poslovi ...tehničke pripreme, inženjering, konslating i menadžment oblasti su našeg djelovanja. Misija je jednostavna: stvarati bolju budućnost kroz izgradnju održive i moderne infrastrukture. Radimo sa strašću i predanošću kako bismo ostvarili ovu misiju, obezbeđujući sigurnost i prosperitet za građane Crne Gore.

Naplata putarine

Upravljamo sistemom naplate putarine. Konstantnim radom težimo primjeni efikasnih rješenja koja unapređuju sistem naplate. Korištenjem najnovijih tehnologija, ...osiguravamo brzu, jednostavnu naplatu putarine. u i održavanju.

Skip to content