Tunel “Sozina” sa prilaznim saobraćajnicama je složeni infrastrukturni putni objekat, koji je projektovan i izgrađen prema najsavremenijim tehničkim i saobraćajnim bezbjedonosnim standardima.

Struktura ugrađene opreme tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica sadrži elektroinstalacije i TS opremu, mašinsko – ventilacionu opremu, hidro i protivpožarne instalacije, saobraćajnu opremu i upravljkački monitoring sistem.

Ugrađena je oprema visokog kvaliteta i tehnologije i u skladu je sa preporukama i uslovima propisanim direktivama EU za tunele slične dužine i saobraćajno – tehničkih karakteristika.

Monitoring sistem i sistem upravljanja i vođenja saobraćaja organizovan je iz Komandng centra i funkcioniše na kompletnom potezu od raskrsnice Virpazar do raskrsnice Sutomore. Sistem obuhvata kontrolu saobraćaja u cjelini, brojanje vozila sa kategorizacijom, kontrolu sistema naplate putarine, obavještenja vozačima o stanju na putu i vremenskim uslovima, mjerenja koncentracije zadimljenosti u tunelu i kompletan video nadzor tunela.

Primijenjeni tehnički standardi u građevinskim, saobraćajnim i elektro – energetskim segmentima projekta, a naročito u segment bezbijednosti saobraćaja u tunelu, zahtijevaju poseban režim održavanja, upravljanja i eksploatacije.

Projektovani uslovi održavanja i eksploatacije podrazumijevaju bezbjedan i visok nivo saobraćajnih usluga za korisnike puta, što, posebno za svaki tehnički dio projekta zahtijeva usko – stručnu kadrovsku specijalizovanost za: građevinski dio; elektrosistem; sistem ventilacije i protivpožarne zaštite; monitoring, kontrolu i bezbijednost saobraćaja i naplatu putarine. Rad je organizovan smjenski i neprekidno za svih 24 sata.

Objekat je u režimu saobraćaja sa naplatom putarine, tako da poseban segment eksploatacije čini sistem naplate, u skladu sa odgovarajućom odlukom Vlade.