Odbor direktora
Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
Menadžment
Sekretar
Odbor direktora
 

Dušan Golović

Predsjednik Odbora direktora
 width= 

Aleksandar Ljumović

Član Odbora direktora
 

Nikola Milićević

Član Odbora direktora
Izvršni direktor
 
 

Milan Ljiljanić

Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
 

Goran Vujović

Direktor PJ
Menadžment
 

Dušan Čorlija

Tehnički direktor i zamjenik izvršnog direktora
 

Saša Klikovac

Direktor sektora za finansijske i računovodstvene poslove i zamjenik izvršnog direktora
 

Lazo Vujanović

Direktor sektora za pravne i opšte poslove
 

Andrej Mihailović

Direktor sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa
 

Boris Mašanović

Direktor sektora za tehničku pripremu, nadzor i održavanje
 

Jasmin Dedeić

Direktor sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica
Sekretar
 

Aida Čekić

Sekretar Društva