Unutrašnja organizacija

 

 

 • Odbor direktora
  Aleksandar Žurić, Predsjednik Odbora
  Zahit Ličina
  Stevo Pejović

 

 • Izvršni direktor
  Jonuz Mujević, master  menadžer, ing.građevine

 

 • Tehnički direktor – Zamjenik izvršnog direktora
  Boris Mašanović, dipl.ing.građ.
 • Sekretar Društva
  Aida Čekić, dipl.prav.

 

 • PJ Autoput Bar – Boljare
  Direktor:
  Mr. Goran Vujović, dipl.građ.ing.

 

 • Sektor za upravljanje i održavanje tunela “Sozina”
  Direktor sektora:
  Andrej Mihailovic, dipl.ing.el.
 • Sektor za finansijske i računovodstvene poslove
  Direktor sektora:
  Saša Klikovac, dipl.ecc.
 • Sektor za pravne i opšte poslove
  Direktor sektora:
  Lazo Vujanović, dipl.prav.
 • Sektor za tehničku pripremu, projektovanje i nadzor