Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monteput Podgarica” je osnovano Odlukom Viade Cme Gore 8. decembra 2005. godine.

“Monteput d.o.o.” je osnovan u svojstvu poslovnog nasijednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica, koja je prestala sa radom 31.12.2005. godine, shodno Zakonu o putevima Službeni list broj 42/04.
Navedenom odlukom Društvo počinje sa radom 01.01.2006. godine.
PIB: 02462494
PDV: 30/31-05092-7

Datum registracije: 09.05.2006. godine, broj 5 – 0295114/001 (Centr. registar Privrednog suda)