Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monteput” Podgorica osnovano je Odlukom Vlade Republike Crne Gore, 8. decembra 2005. godine, u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica.

Djelatnost društva je organizovanje održavanja tuneta “Sozina” i prilaznih saobraćajnica, stručni gradevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment, kao obavijanje drugih poslova koje mu povjeri Vlada u vezi sa razvojem izgradnjom autoputeva i putnih objekata u Crnoj Gori.