Javne nabavke

 

 

Ugovor – DR Trade d.o.o Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka – Godišnje osiguranje imovine za 2018. godinu

Obavještenje o ishodu postupka – Za nabavku, instalaciju i puštanje u rad Power modula za UPS u TS3 – Tunel Sozina

Obavještenje o ishodu postupka – Usluga tehničke i fizičke  zaštite  imovine i lica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju objekta  ‘B’

Ugovor – IP Systems d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja video nadzora, pp sistema i sistema kontrole za potrebe Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu

Ugovor – Televex d.o.o. Podgorica

Ugovor – Eding Telekom d.o.o. Sarajevo

Ugovor – Stambeno d.o.o.  Nikšić

Ugovor – Kalide  d.o.o.  Zagreb

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada prijedloga za zamjenu dijela softvera za nadzor i upravljanje opremom u tunelu Sozina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada optičkog kabla između trafostanice TS1 i Komandnog centra sa posebnim izvodima

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe novog objekta Poslovne jedinice

DWG Crteži za radove na modrenizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu Sozina i na prilaznim saobraćajnicama

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja cistijerne za natrjum hlorid i cistijerne za dizel gorivo

Ugovor – Master Inženjering d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Metalne konstrukcije 037 d.o.o. Kruševac

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Građevinski radovi na unutrašnjoj adaptaciji novog poslovnog prostora Poslovne jedinice

Ugovor – Asfalt beton gradnja d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izgradnja čelične konstrukcije za halu – garažu terenskih vozila u bazi za održavanje – Gluhi DO

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju AB platoa i AB rampe za utovar soli i rizle

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Građevinski radovi na unutrašnjoj adataciji novog poslovnog  prostora Poslovne jedinice

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za asfaltiranje platoa kod Komandnog centra tunela Sozina

Izmjene  Plana nabavki malih  vrijednosti  br. 12853  – 28.11.2017. god

Izmjene  Plana nabavki malih  vrijednosti  br. 12561  – 20.11.2017. god

Izmjene  Plana nabavki malih  vrijednosti  br. 11875  – 06. 11.2017. god

Ugovor – Auto Mont Sistem d.o.o. Podgorica

Ugovor – Društvo ze telekomunikacije Mtel d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – JZU Dom zdravlja, Podgorica

Ugovor – DOO Green les, Podgorica

Ugovor – Društvo ze telekomunikacije  “MTEL”  DOO, Podgorica 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju anexa objekta “C” – garaža vatrogasnih i osobnih vozila u bazi za održavanje Gluhi Do, tunel Sozina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju  objekta “D” – nadstrešnica za so, rizlu i cistijernu  u bazi za održavanje Gluhi Do, tunel Sozina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi na izradi AB temelja i  AB ploče za objekat “B”

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi na izradi AB temelja i  AB ploče za objekat “B”

Ugovor – DOO Montal DSD, Podgorica

Izmjene Plana nabavki malih vrijednosti – 2017

Obavještenje o  ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka pločastog namještaja i aparata za kuhinju

Ugovor – DOO Mojan, Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Sistematski pregledi zaposlenih

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Usluge fiksne telefonije, interneta i kablovske televizije 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Usluge mobilne telefonije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izradu zaštitne žičane ograde

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka radne odjeće

Ugovor – DOO Komunalne djelatnosti Bar

Izmjene i dopune Plana nabavki malih vrijednosti  za 2017. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2017. godinu

Pravilnik za postupanje Monteputa doo prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2017 – 2

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2017 – 1

Amandman 1 na Plan javnih nabavki – 2017

Plan javnih nabavki – 2017