Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 20.04.2020

 

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 27.03.2020

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 21.02.2020