Naplata naknade putarine se realizuje gotovinski, bankovnom karticom, po sistemu pretplatnih smart kartica ili po sistemu za prolaz putničkih vozila bez zaustavljanja (TAG).

    • Gotovinski

Plaćanje gotovinom ili bankovnom karticom na naplatnoj rampi.

    • Sistemom pretplatnih Smart Kartica koje izdaje Monteput d.o.o.

Plaćanje Smart karticama, odnosno identifikacija vozila, izvodi se na sljedeći način:
“Kada vozilo stigne do operatorskog mjesta tj. rampe, vozač operateru daje karticu sa odgovarajucom kategorijom. Kada čitač kartica očita šifru, na displeju ispred vozača prikazaće se broj preostalih prolaza a rampa se podiže automatski”.

    • Automatski bez zaustavljanja

Sistem “stop&go” tj. sistem bezgotovinske naplate putarine bez zaustavljanja, funkcioniše na principu čitanja TAG uređaja u vozilu mikrotalasnom antenom koja je locirana u području naplatne stanice. Treba imati u vidu da se na posebnoj traci za očitavanje TAG uređaja mora usporiti na brzinu 10 km/h kako bi antena prepoznala TAG uređaj u vozilu.