Category Archives: Projekti


Brza saobraćajnica

 

 

Planirani Jadransko-Jonski autoput je put međunarodnog značaja koji se kod Trsta veže na mežu italijanskih autoputeva, i preko njih je povezan sa francuskim, austrijskim i švajcarskim saobraćajnim sistemom. Dalje, prolazi kroz Sloveniju,Hrvatsku ,Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru povezujući se sa Albanijom i Grčkom.Veza preko Slovenije i Hrvatske je sa zemljama Zapadne Evrope a preko Albanije i Grčke sa Bliskim istokom i Crnomorskim basenom.

Očekuje se da u najskorije vrijeme JJ-autoput bude definisan kao novi koridor evropskih autoputeva.

brzasaobracajnica

TRASA KROZ CRNU GORU

Nacrtom Prostornog plana Crne Gore do 2020.g. definisan je koridor Jadransko –Jonskog autoputa kroz Crnu Goru. Početna tačka je mjesto Nudo na granici sa Bosnom i Hercegovinom, zatim obilazi Podgoricu i nastavlja prema Božaju kao završnoj tački prema Albaniji. Dužina trase kroz Crnu Goru iznosi oko 100 km.

Izrada novog Prostornog plana Crne Gore je u toku što je prilika da se analiziraju i provjere predložena rješenja i usklade kontaktne tačke autoputa sa okruženjem.

Crna Gora, Hrvatska i BiH razmijenile su osnovne strateške prostorno-saobraćajne dokumente, te će se uporedo s procesom usklađivanja trase Jadransko-jonskog autoputa Hrvatske s BiH i izradom novog Prostornog Plana Republike, utvrditi za Crnu Goru, početni zapadni dio jadransko-jonskog koridora /granica sa BiH /, za trasu autoputa kroz teritoriju Crne Gore do Podgorice i dalje prema Albaniji. Istočni kontaktni dio jadransko-jonskog koridora prema Albaniji je definisan i nalazi se u reonu mjesta Božaj.

Most Verige

Potreba i želja da se premosti Bokokotorski zaliv stara je više od pedeset godina. Nekoliko generacija inženjera i političara nastojalo je da se ta ideja ostvari. Prirodan tok saobraćaja ide istočnom obalom Jadranskog mora od Trsta do Grčkih obala. Putni saobraćaj i Jadranska magistrala omogućuje savremen, kontinuiran i ekonomičan saobraćaj za putnike i robu,  gravitirajučih regija i za potrebe turizma.

Velika prirodna prepreka na trasi Jadranske magistrale je Bokokotorski zaliv, koji putovanje od  Herceg Novog  do Budve i dalje prema  jugu  produžava  za  40 km.

Izbor uže lokacije mosta između dva potencijalna prelaza  Rt Sveta Nedelja – Rt Opatovo, na početku tjesnaca Verige i Turski rt – Rt Verige na drugom kraju tjesnaca i idejno rješenje mosta su bile predmet međunarodnog konkursa.  Međunarodni konkurs za izbor lokacije i idejno rješenje mosta za prelaz preko Bokokotrskog zaliva, koji je obavljen u prvoj polovini ove godine, može se ocjeniti kao vrlo uspješan po broju učesnika i nivou ponuđenih rješenja.

Most »Verige« preko Bokokotorskog zaliva je sastavni  dio brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja,  od granice sa Hrvatskom do granice sa Albanijom. Ukupna dužina mosta je 981 m, od čega je glavni raspon između pilona 450 m.

verige1

Dužina prilaznih puteva mostu sa obje strane iznosi ukupno oko 1800 m. Završen je i revidovan Glavni i Izvođački projekat mosta sa prilaznim saobraćajnicama i pratećim objektima. Izrađena je Fizibiliti studija, čiji rezultati pokazuju opravdanost izgradnje sa internom stopom rentabiliteta od 14,1 % u varijanti klasičnog državnog finansiranja iz domaćih izvora i kredita.

verige2

 

Autoput Bar -Boljare

Autoput Bar-Boljare je transferzalni pravac u smjeru sjeveroistok – jugozapad koji ima glavnu funkciju u prostornoj, privrednoj i demografskoj integraciji Crne Gore povezivanjem Sjevernog, Središnjeg i Južnog regiona. Ovaj autoput omogućava kvalitetne veze sa autoputnim pravcima u regionu koji su dio evropske mreže, što će, izvjesno je, imati značajne pozitivne  dodatne efekte za Crnu Goru.

autoput1

Pored navedenih razloga Studijom opravdanosti izgradnje autoputa Bar-Boljare izgradnja dionice Smokovac-Uvač-Mateševo definisana je i izabrana kao prioritetna, najprije zbog umanjenja ili eliminacije poznatih saobraćajno- bezbjedonosnih rizika na dionici postojećeg magistralnog puta Podgorica – Kolašin.

 

autoput2

Prostorno planski osnov za realizaciju projekta predstavljaju sljedeća dokumenta:

  • Prostorni plan Crne Gore do 2020. Godine („Službeni list CG“, broj 24/08)
  • Detaljni prostorni plan autoputa Bar-Boljare („Službeni list CG“ br. 64/08)
  • Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (prilog tekstualnom dijelu Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare), na koju je dobijena saglasnost Ministarstva turizma i zaštite životne sredine broj 1-1883/5 od 06.10.2008. godine.
  • Urbanističko – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare (izdati od Ministarstva održivog razvoja i turizma. broj 04-29/1 od 19.02.2014.god.)

Za više informacija posjetite zvanični sajt PJ autoput.