Category Archives: Aktualnosti i informacije


Radno vrijeme

Obavještavamo vas da je novo radno vrijeme za upravu “Monteput” d.o.o. od 07:00 do 15:00 h sve do 30. Septembra 2017. godine.

Gradice se most na Verigama

Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi Monteputa d.o.o. za otpočinjanje realizacije projekta mosta „Verige“.

Nakon sjednice Vlade, ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković je rekao da se čula interesna i laička javnost, kao i političari i stručnjaci da li treba ili ne graditi most. Prije nekoliko dana stigla je inicijativa Monteputa za otpočinjanje aktivnosti i stvaranja uslova za realizaciju mosta Verige i obilaznice oko Tivta.

Procijena je da bi most i zaobilaznica oko Tivta koštali oko 155 miliona eura.

Po zaključku Vlade iz 2006. godine Monteput je napravio projektnu dokumentaciju za most na Verigama i vodio cijelu aktivnost o tome da bi utvrdio da li je bolje uraditi most ili podzemni tunel. Nakon izrade projektne dokumentacije rađene su analize uticaja na životnu sredinu – naveo je Nurković.

Kako je rekao postoje razne spekulacije i nakon svih analiza istaknuto je da se tunelsko rješenje i prethodnom studijom opravdanosti izgradnje pokazalo da je varijanta prelaza preko Bokokotorskog zaliva tunelom višestruko nepovoljnija sa prostorno urbanističkog, tehničko ekonomskog, saobraćajno tehničkog, ekološkog, funkcionalnog i bezbjednosnog aspekta.

Urađena je fizibiliti studija koja pokazuje opravdanost  izgradnje sa internom stopom rentabilnosti 14,1% u varijanti klasičnog finansiranja iz izvora države.

Na današnjoj sjednici donijeti su zaključci i formirana je ekspertska ekipa koja će se baviti analizom i načinom obezbjeđenja  finansijskih sredstava i opcijom za realizaciju ovog projekta. Država nema mogućnosti da finansira gradnju mosta iz budžeta, pa će tražiti druge opcije, kazao je Nurković i dodao da je veliko interesovanje međunarodnih investitora  za realizaciju projekta.

foto: Monteput doo

–  Moramo da ispoštujemo zakonske regulative oko javnih nabavki, moramo poštovati direktivu Evropske unije da postupak mora biti transparentan. Ukoliko se nađe investitor, predložićemo da Monteput bude nosilac posla, a da se izvođač radova nađe na tenderu – istakao je Nurković.

Most Verige i zaobilaznica oko Tivta su na trasi brze sobraćajnice. Riješavaju  jedno od uskih “grla”, pored zaobilaznica koje su planirane da se izgrade, oko Budve, Bara i Herceg Novog.

(Radio Jadran)

Monteput ENP

Sistem “stop&go” tj. sistem bezgotovinske naplate putarine bez zaustavljanja, funkcioniše na principu čitanja TAG uređaja u vozilu mikrotalasnom antenom koja je locirana u području naplatne stanice. Treba imati u vidu da se na posebnoj traci za očitavanje TAG uređaja mora usporiti na brzinu 10 km/h kako bi antena prepoznala TAG uređaj u vozilu.

Stanje na cesti

Posljednje informacije u vezi sa stanjem na trasi koja je u sklopu tunela “Sozina” kao i stanje u samom tunelu možete pronaći ovdje. Informacije koje se ovdje objavljuju su informacije objavljene od strane D.O.O “Monteput” koji se bavi održavanjem i naplatom putarine tunela “Sozina”. Sve ovdje objavljene informacije su validne i oficijalno odobrene od strane establišmenta preduzeća.

Monteput website

Web site firme “Monteput” d.o.o je spreman za upotrebu. Vidite naš novi dizajn koji je kompatabilan i sa mobilnim uredjajima. Oficijalna web stranica firme sadrži kako informacije koje su vezane za funkcionisanje preduzeća tako i informacije o tehničkom kapacitetu tunela “Sozina”.