Category Archives: Aktualnosti i informacije


Monteput ENP

Sistem “stop&go” tj. sistem bezgotovinske naplate putarine bez zaustavljanja, funkcioniše na principu čitanja TAG uređaja u vozilu mikrotalasnom antenom koja je locirana u području naplatne stanice. Treba imati u vidu da se na posebnoj traci za očitavanje TAG uređaja mora usporiti na brzinu 10 km/h kako bi antena prepoznala TAG uređaj u vozilu.

Stanje na cesti

Posljednje informacije u vezi sa stanjem na trasi koja je u sklopu tunela “Sozina” kao i stanje u samom tunelu možete pronaći ovdje. Informacije koje se ovdje objavljuju su informacije objavljene od strane D.O.O “Monteput” koji se bavi održavanjem i naplatom putarine tunela “Sozina”. Sve ovdje objavljene informacije su validne i oficijalno odobrene od strane establišmenta preduzeća.

Monteput website

Web site firme “Monteput” d.o.o je spreman za upotrebu. Vidite naš novi dizajn koji je kompatabilan i sa mobilnim uredjajima. Oficijalna web stranica firme sadrži kako informacije koje su vezane za funkcionisanje preduzeća tako i informacije o tehničkom kapacitetu tunela “Sozina”.