Category Archives: Aktualnosti i informacije


Požar u tunelu “Sozina” 06.03.2019

Informacija o požaru u tunelu Sozina

 

Radovi u tunelu Ras

 

Zbog modernizacije rasvjete kako u tunelima Ras i Sozina tako i na prilaznim saobracajnicama, saobracaj se u tunelu Sozina u periodu od 22:00 – 05:00 odvija jednom trakom naizmenicno.

LIVE STREAM

Live stream koji mozete vidjeti klikom na dolje navedeni link ce vam pokazati trenutno stanje na ulaznoj dionici tunela”Sozina”. Cilj  je prikazati realno stanji na pristupnim saobrćajnicama tunela “Sozina” koje se održavaju od strane “Monteput” d.o.o.

Radno vrijeme

Radno  vrijeme  Društva ogranizuje se na sledeći način: 

 

PJ Autoput Bar – Boljare  –   07 – 15h

Sektor za upravljanje i održavanje tunela “Sozina” –  24 – časovno radno vrijeme

Sektor za finansijske i računovodstvene poslove –   07 – 15h

Sektor za pravne i opšte poslove –   07 – 15h

Sektor za tehničku pripremu, projektovanje i nadzor –   07 – 15h

Gradiće se most na Verigama

Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi Monteputa d.o.o. za otpočinjanje realizacije projekta mosta „Verige“.

Nakon sjednice Vlade, ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković je rekao da se čula interesna i laička javnost, kao i političari i stručnjaci da li treba ili ne graditi most. Prije nekoliko dana stigla je inicijativa Monteputa za otpočinjanje aktivnosti i stvaranja uslova za realizaciju mosta Verige i obilaznice oko Tivta.

Procijena je da bi most i zaobilaznica oko Tivta koštali oko 155 miliona eura.

Po zaključku Vlade iz 2006. godine Monteput je napravio projektnu dokumentaciju za most na Verigama i vodio cijelu aktivnost o tome da bi utvrdio da li je bolje uraditi most ili podzemni tunel. Nakon izrade projektne dokumentacije rađene su analize uticaja na životnu sredinu – naveo je Nurković.

Kako je rekao postoje razne spekulacije i nakon svih analiza istaknuto je da se tunelsko rješenje i prethodnom studijom opravdanosti izgradnje pokazalo da je varijanta prelaza preko Bokokotorskog zaliva tunelom višestruko nepovoljnija sa prostorno urbanističkog, tehničko ekonomskog, saobraćajno tehničkog, ekološkog, funkcionalnog i bezbjednosnog aspekta.

Urađena je fizibiliti studija koja pokazuje opravdanost  izgradnje sa internom stopom rentabilnosti 14,1% u varijanti klasičnog finansiranja iz izvora države.

Na današnjoj sjednici donijeti su zaključci i formirana je ekspertska ekipa koja će se baviti analizom i načinom obezbjeđenja  finansijskih sredstava i opcijom za realizaciju ovog projekta. Država nema mogućnosti da finansira gradnju mosta iz budžeta, pa će tražiti druge opcije, kazao je Nurković i dodao da je veliko interesovanje međunarodnih investitora  za realizaciju projekta.

foto: Monteput doo

–  Moramo da ispoštujemo zakonske regulative oko javnih nabavki, moramo poštovati direktivu Evropske unije da postupak mora biti transparentan. Ukoliko se nađe investitor, predložićemo da Monteput bude nosilac posla, a da se izvođač radova nađe na tenderu – istakao je Nurković.

Most Verige i zaobilaznica oko Tivta su na trasi brze sobraćajnice. Riješavaju  jedno od uskih “grla”, pored zaobilaznica koje su planirane da se izgrade, oko Budve, Bara i Herceg Novog.

(Radio Jadran)

Monteput ENP

Sistem “stop&go” tj. sistem bezgotovinske naplate putarine bez zaustavljanja, funkcioniše na principu čitanja TAG uređaja u vozilu mikrotalasnom antenom koja je locirana u području naplatne stanice. Treba imati u vidu da se na posebnoj traci za očitavanje TAG uređaja mora usporiti na brzinu 10 km/h kako bi antena prepoznala TAG uređaj u vozilu.

Stanje na cesti

Posljednje informacije u vezi sa stanjem na trasi koja je u sklopu tunela “Sozina” kao i stanje u samom tunelu možete pronaći ovdje. Informacije koje se ovdje objavljuju su informacije objavljene od strane D.O.O “Monteput” koji se bavi održavanjem i naplatom putarine tunela “Sozina”. Sve ovdje objavljene informacije su validne i oficijalno odobrene od strane establišmenta preduzeća.

Monteput website

Web site firme “Monteput” d.o.o je spreman za upotrebu. Vidite naš novi dizajn koji je kompatabilan i sa mobilnim uredjajima. Oficijalna web stranica firme sadrži kako informacije koje su vezane za funkcionisanje preduzeća tako i informacije o tehničkom kapacitetu tunela “Sozina”.