Brza saobraćajnica

 

 

Planirani Jadransko-Jonski autoput je put međunarodnog značaja koji se kod Trsta veže na mežu italijanskih autoputeva, i preko njih je povezan sa francuskim, austrijskim i švajcarskim saobraćajnim sistemom. Dalje, prolazi kroz Sloveniju,Hrvatsku ,Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru povezujući se sa Albanijom i Grčkom.Veza preko Slovenije i Hrvatske je sa zemljama Zapadne Evrope a preko Albanije i Grčke sa Bliskim istokom i Crnomorskim basenom.

Očekuje se da u najskorije vrijeme JJ-autoput bude definisan kao novi koridor evropskih autoputeva.

brzasaobracajnica

TRASA KROZ CRNU GORU

Nacrtom Prostornog plana Crne Gore do 2020.g. definisan je koridor Jadransko –Jonskog autoputa kroz Crnu Goru. Početna tačka je mjesto Nudo na granici sa Bosnom i Hercegovinom, zatim obilazi Podgoricu i nastavlja prema Božaju kao završnoj tački prema Albaniji. Dužina trase kroz Crnu Goru iznosi oko 100 km.

Izrada novog Prostornog plana Crne Gore je u toku što je prilika da se analiziraju i provjere predložena rješenja i usklade kontaktne tačke autoputa sa okruženjem.

Crna Gora, Hrvatska i BiH razmijenile su osnovne strateške prostorno-saobraćajne dokumente, te će se uporedo s procesom usklađivanja trase Jadransko-jonskog autoputa Hrvatske s BiH i izradom novog Prostornog Plana Republike, utvrditi za Crnu Goru, početni zapadni dio jadransko-jonskog koridora /granica sa BiH /, za trasu autoputa kroz teritoriju Crne Gore do Podgorice i dalje prema Albaniji. Istočni kontaktni dio jadransko-jonskog koridora prema Albaniji je definisan i nalazi se u reonu mjesta Božaj.