Aleksandar Žurić
Predsjednik odbora direktora

tel: 020/224493
e-mail: autoputcg@gmail.com