Monteput donirao Kliničkom Centru Crne Gore 18.000 €

U ukupnoj donaciji od 18 000 € i to 10.000 € za nabavku aparata za lasersko zbrinjavanje krvnih sudova donjih ekstremiteta i 8.000 € koja su namjenjena  Institutu za bolesti djece, za nabavku transportnog respiratora Hamilton-T1, danas su u prostorijama Monteputa svečano potpisani ugovori o donaciji između direktora “Monteput” DOO g-dina Jonuza Mujevića i direktora JZU KCG g-dina Jevta Erakovića.

 

 

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Klinički centar referentna ustanova crnogorskog zdravstvenog sistema i da sprovodi visoko specijalizovanu dijagnostiku, liječenje i konsultativnu specijalističku i subspecijalističku zdravstvenu djelatnost, te da u kontinuitetu ima za cilj prikupljanje potrebnih novčanih sredstava za izgradnju novih i održavanje i rekonstrukciju postojećih kapaciteta klinike.

Donator u duhu poštovanja korporativne društvene odgovornosti podržava predmetne akcije KC-a koje imaju za cilj podizanje nivoa zdravstvene usluge.