Radno vrijeme

Radno  vrijeme  Društva ogranizuje se na sledeći način: 

 

PJ Autoput Bar – Boljare  –   07 – 15h

Sektor za upravljanje i održavanje tunela “Sozina” –  24 – časovno radno vrijeme

Sektor za finansijske i računovodstvene poslove –   07 – 15h

Sektor za pravne i opšte poslove –   07 – 15h

Sektor za tehničku pripremu, projektovanje i nadzor –   07 – 15h